Generalforsamling 2015

Kære medlemmer,

Der indkaldes hermed til generalforsamling, søndag den 22. november kl. 20.00 på TeamSpeak 3: ts3.ibes.dk

Alle er velkommen til at komme med forslag samt vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af vedtægter
5. Bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse af foreningens regnskab
7. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
8. Indkomne forslag

1. Er du tilmeldt et team, så har det første prioritet i forhold til det spil og du kan ikke aktivt spille for andre hold. (Tilføjes §3 Medlemskab)
2. Alle teammedlemmer skal være medlem af Ikast-Brande eSport. (Tilføjes §3 Medlemskab)
3. Man skal spille med IBeS tag i holdkampe eller ibes skal indgå i tag. (Tilføjes §3 Medlemskab)
4. Det er folks egen pligt at holde sig opdateret på hjemmesiden. (Tilføjes §3 Medlemskab)
5. “1 bestyrelsesmedlem” ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer (tilføjes § 6. Foreningens drift)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Formand (Dennis Pusling – På valg 2016)
– Næstformand (Maria ADHDpony – Modtager genvalg for 2 år)
– Kasserer (Tomas Madsen – Anbefalet af bestyrelsen – 2 år)
– Sekretær (Bo Nericho – Modtager genvalg – 1 år)
– Bestyrelsesmedlem (Thomas Nielsen – Anbefalet af bestyrelsen – 1 år)
– Bestyrelsesmedlem (Jannik tweakstaR – Anbefalet af bestyrelsen – 1 år)
– Bestyrelsesmedlem (Stefan Zac, modtager ikke genvalg) Mike – Anbefalet af bestyrelsen – 1 år)
– 2 suppleanter (Rasmus og TheLittleRiddle – Anbefalet af bestyrelsen – På valg for 1 år)

10. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Vi ses den 22. november.

/Bestyrelsen, Ikast-Brande eSport