Generalforsamling 2018

Ikast d. 24. maj 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling fredag den 29. juni kl 19.30 på Stadion Allé 2 i Ikast

 

 

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Godkendelse af vedtægtsændringer
 8. Valg af bestyrelse og suppleant

– Formand (På valg for to år) Dennis Mechlenburg Sørensen ønsker ikke genvalg.

– Næstformand (På valg for to år) Adrian van Immerzeel ønsker valg til formandsposten.

– Kasserer (På valg for et år)

– Sekretær – Anne-Dorthe Petersen ønsker valg

– Menigt bestyrelsesmedlem

– Suppleanter – Toke Lindhard og Frederik Stapelfelt ønkser valg for et år.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

 

Forslag til vedtægtsændringer

Fra bestyrelsen:

6.1 Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 menigt bestyrelsesmedlem. Disse 5 personer udgør bestyrelsen. Derudover skal der være 1 suppleant. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2 Formanden, næstformanden samt kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, alle øvrige for 1 år. Formanden og næstformanden er på valg i lige år. Kassereren er på valg i ulige år.

Ændres til

6.1 Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Disse 7 personer udgør bestyrelsen. Derudover skal der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer og fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

 

 

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Godkendelse af vedtægtsændringer
 8. Valg af bestyrelse og suppleant

– Formand (lige år)

– Næstformand (lige år)

– Kasserer (ulige år)

– Sekretær

– Menigt bestyrelsesmedlem

– Suppleant

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Ændres til

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af vedtægtsændringer
 9. Valg af bestyrelse og suppleant
 • 7 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt