IBeS Generalforsamling 2019

Ikast, Tirsdag den 4. Juni kl 17.00 afholder vi vores årlige generalforsamling.
Vi annoncerer på facebook gruppen ‘Medlem og Forældre af medlemmer’ med sted og yderlige info.

Venligst meldt jer til i facebook gruppen, så vi ved om vi skal booke lokale og hvor meget kage der skal være 🙂

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Indkomende forslag
 8. Godkendelse af vedtægtsændringer
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen,
IBeS Bestyrelsen