Indkaldelse til generalforsamling

Ikast-Brande eSport indkalder hermed til generalforsamling.

Tidspunkt: 15. juni kl. 19:00-21:00

Sted: Stadion Allé 2B, 7430 Ikast

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Dennis Mechlenburg Sørensen i hænde senest 14 dage før generalforsamling. Vi opfordrer til, at forslag sendes på mail til dennis.mechlenburg@ibes.dk. Skriv “Forslag til generalforsamlingen” i emnefeltet.

 

På valg til bestyrelsen er:

Dennis Mechlenburg Sørensen som formand

Maibritt Ha Ji Kindberg som næstformand

Lars Riise Eriksen som kasserer

Tenna Christensen som menig bestyrelsesmedlem

Marianne Amalie Kusk Pedersen som sekretær

Der fremsættes samtidig forslag om, at ovenstående indtræder som ledelse for foreningen. Som revisor foreslås Morten Kindberg.

 

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 14 dage, har stemmeret. Forældre til børn under 16 år, der indenfor det sidste år har været aktiv i foreningen, kan også stemme ved fremmøde. Husk derfor at medbringe ID i form af sygesikringsbevis eller kørekort.

 

Med venlig hilsen

Dennis Mechlenburg Sørensen

Ikast-Brande eSport