Referat: Generalforsamling 2018

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Godkendelse af vedtægtsændringer
 8. Valg af bestyrelse og suppleant

– Formand (lige år)

– Næstformand (lige år)

– Kasserer (ulige år)

– Sekretær

– Menigt bestyrelsesmedlem

– Suppleant

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Referat

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

1: Velkomst

2: Valg af dirigent (Anders er valgt), referent (Anne-Dorthe Petersen er valgt) og stemmetæller (Anders Fjendsbo og Betina)

  1. Indkaldelsen er rettidigt.

3: Godkendelse af dagsorden

  1. Dagsordenen er godkendt

4: Bestyrelsens beretning

  1. Flere medlemmer fra 34 til 65
  2. Resultater:
  3. HS, LOL og CS:GO (gode resultater i alle spil, både national og internationalt)
  4. 3 hold i esport ligaen 1, CS og 2 LOL i forskellige ligaer (LOL over 15, var en kamp fra at komme til DM)
  5. Samarbejde varierer bredt fra skoler, private klubber og arrangementer i byen.
  6. Udfordringer med frivillig. (kortvarige frivillige, ellers udebliver de)
  7. Beretningen er godkendt

5: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

  1. spørgsmål til indkøb af stole og opkobling til internet
  2. Regnskabsperiode følger kalenderåret.
  3. årsregnskabet for 2017 er godkendt

6: Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.

  1. Sponsorater er hvis de nuværende fornyer deres aftale
  2. lokaleaftalen skal forlænges
  3. Budgettet er godkendt

7:Godkendelse af vedtægtsændringer

  1. Bestyrelsen udvides fra 5 til 7, mens suppleanter udvides fra 1 til 2. derudover vælges alle medlemmer for 2 år, udover suppleanter.
  2. Begge vedtægtsændringer er vedtaget, dog ønskes bestyrelsen at fastsætte klare og tydelige periode for at sikre løbende udskiftning. Dette skyldes at hele bestyrelsen er valgt ind på samme dag.

8:Valg af bestyrelse og suppleant

  1. Indkommende før mødet

– Formand (På valg for to år) Dennis Mechlenburg Sørensen ønsker ikke genvalg.

– Næstformand (På valg for to år) Adrian van Immerzeel ønsker valg til formandsposten.

– Kasserer (På valg for et år)

– Sekretær – Anne-Dorthe Petersen ønsker valg

– Menigt bestyrelsesmedlem

– Suppleanter – Toke Lindhard og Frederik Stapelfeld ønkser valg for et år.

 

Opstilling på mødet

 • Adrian van Immerzeel
 • Mette Albinus
 • Anne-Dorthe Petersen
 • Anders Kaufmann
 • Toke Lindhard
 • Anders Fjendsbo
 • Dan Fill Jensen
 • Frederik Stapelfelt
 • Brian Rostved

Efter skriftlig afstemning er Dan og Frederik valg som suppleanter

 • Adrian van Immerzeel
 • Mette Albinus
 • Anne-Dorthe Petersen
 • Anders Kaufmann
 • Toke Lindhard
 • Anders Fjendsbo
 • Brian Rostved

Suppleanter:

 • Dan Fill Jensen
 • Frederik Stapelfelt

 

9: Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Dennis Mechlenburg Sørensen er valg som revisor.
  2. Morten Kindberg er valgt til revisorsuppleant

10: Indkomne forslag

  1. ingen

11: Eventuelt

  1. Gør en indsats for at få flere frivillige. Især mandag og tirsdag er der gode muligheder for at få forældre til at hjælpe. Gerne en med lidt pædagogisk og en med teknisk indsigt.
  2. Snak omkring forventninger til forældre (framelding, frivillige)
  3. mulighed for at lave udvalg som kan hjælpe bestyrelsen dette kunne være bl.a. Marketing, events (eksterne og interne), sponsorer.

 

Forslag til vedtægtsændringer

Fra bestyrelsen:

Første ændring

6.1 Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 menigt bestyrelsesmedlem. Disse 5 personer udgør bestyrelsen. Derudover skal der være 1 suppleant. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2 Formanden, næstformanden samt kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, alle øvrige for 1 år. Formanden og næstformanden er på valg i lige år. Kassereren er på valg i ulige år.

Ændres til

6.1 Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Disse 7 personer udgør bestyrelsen. Derudover skal der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer og fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

Anden ændring

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Godkendelse af vedtægtsændringer
 8. Valg af bestyrelse og suppleant

– Formand (lige år)

– Næstformand (lige år)

– Kasserer (ulige år)

– Sekretær

– Menigt bestyrelsesmedlem

– Suppleant

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Ændres til

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af vedtægtsændringer
 9. Valg af bestyrelse og suppleant
 • 7 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt